Sennik Pastor

    Nim osiągniesz swój cel musisz dobrze rozpoznać własne duchowe i fizyczne potrzeby.