Sennik Ogłoszenie

    czytać ogłoszenie - nabawisz się nowych problemów
    słyszeć jak ktoś coś ogłasza - przyszłość pełna trosk
    zamieszczać gdzieś ogłoszenie - sytuacja rodzinna zmusi cię do pracy ponad twoje siły.

Zobacz także:

  • Notatnik
  • Zając
  • Błoto