Sennik Obnażać

    obnażać się - staniesz się obiektem drwin i plotek
    widzieć jak ktoś się obnaża - źle traktujesz osoby w swoim otoczeniu.