Niedziela

    Sen oznacza szczęśliwe ognisko domowe oraz pogodną starość.

Zobacz także:

  • Pejcz
  • Żeglować
  • Żaba