Sennik Motyka

    zobaczyć motykę - łamiesz zasady pomimo wielu barier i ograniczeń
    używać motyki - aby osiągnąć radość i szczęście musisz iść za ciosem.