Sennik Miedź

  widzieć nie obrobioną miedź – spełnią się twe marzenia
  być właścicielem miedzi – musisz bardziej zaangażować się w sprawy rodzinne
  znaleźć miedź – w ostatniej chwili unikniesz niebezpieczeństwa
  zgubić miedź – niepowodzenia
  ujrzeć miedziane przedmioty – teraz dasz sobie rade ze wszystkim , również z tym, co wymaga szczególnych umiejętności
  podarować miedź biednemu – poprawa jakości życia.