Lichtarz

    nieść lichtarz - przyjaciele wspomogą Cię w potrzebie
    z płonącą świecą - symbol szczęścia i miłości
    bez świecy - troski

Zobacz także:

  • Koło
  • Cukier
  • Matura