Sennik Łazęga

    zobojętnienie i bierna postawa w stosunku do jakiegoś działania bądź relacji,

Zobacz także:

  • Bratanek
  • Gust
  • Bagaż