Sennik Laguna

    Sen o lagunie symbolizuje problem z właściwą oceną sytuacji.