Kulawy

    kuleć - brak poczucia równowagi w jakiejś relacji bądź sytuacji w życiu, poczucie dawania więcej niż się otrzymuje w życiu bądź odwrotnie,
    zobaczyć kogoś kulejącego - ktoś zakłóca Twoją wolność osobistą,

Zobacz także:

  • Duch
  • Wyginać
  • Czołg