Sennik Kryzys

    łatwowierność i zbyt duże zaufanie do innych ludzi,

Zobacz także:

  • Mewa
  • Lekarz
  • Myszka Miki