Sennik Kryzys

    łatwowierność i zbyt duże zaufanie do innych ludzi,