Sennik Kościół

  Kościół we śnie jest symbolem ofiary; oznacza pokarm dla duszy i wiary, reprezentuje twój własny system wartości i rzeczy, które uważasz za święte.
  zobaczyć z zewnątrz – ktoś powstrzyma cię przed nieprzemyślanym działaniem
  wchodzić, być wewnątrz kościoła – szukasz wskazówek i duchowego oświecenia; pragniesz, by ktoś podał ci pomocną dłoń lub podniósł cię na duchu
  modlić się w nim – twoje prośby zostaną spełnione
  płonący – podążasz złymi drogami w życiu
  walący się – zły znak
  przechodzić obok i nie wejść do niego - błędy z przeszłości stoją na drodze do osiągnięcia twoich celów
  wchodzić do kościoła z rodziną - przy wsparciu odpowiedzialnego człowieka znów wkroczysz na właściwa drogę w twoim życiu