Sennik Konto

    masz świadomość swojej mocy oraz zasobów, które posiadasz,
    negatywnie sen może oznaczać własne słabości,
    pozytywnie oznacza wiarę we własne cele oraz umiejętność planowania oraz wykorzystywania nowych możliwości,