Komendant

  symbolizuje strukturę, zasady, moc, władzę i kontrolę, musisz położyć kres swojemu lekkomyślnemu zachowaniu,
  być aresztowanym przez niego - pragniesz zachować emocjonalną ostrożność,
  być nim - reprezentuje własne poczucie moralności i sumienia,
  ścigający przestępcę - konflikt dotyczący własnych norm moralnych, powtarzający się sen może oznaczać odpuszczenie lub poczucie winy,

Zobacz także:

 • Groźba
 • Patrzeć
 • Hełm