Kolano

    zobaczyć kolano - podchodzisz do wszystkiego zbyt emocjonalnie, musisz się wyluzować
    nagie kolano - poczucie słabości w stosunku do kogoś bądź