Klacz

    zobaczyć - oznacza własną intuicję i seksualne spełnienie,
    biała - symbol duchowości i kreatywności

Zobacz także:

  • Amfiteatr
  • Bieda
  • Rzucać