Sennik Kiosk

    zobaczyć - wyrażasz otwartość i wrażliwość wobec jakiegoś działania bądź relacji, szukasz porady i chcesz obrać właściwy kierunek w swoim życiu,

Zobacz także:

  • Spis
  • Paź
  • Butelka