Sennik Katechizm

    Sen o więzi z matką, wskazówka, aby wziąć sobie do serca jej rady,