Sennik Kantor

  ujrzeć – ktoś rozliczy cię z twoich obowiązków
  być w nim – nerwowe dni, które każą ci się zmobilizować
  wymieniać walutę – szanse na nowe źródło dochodu
  sprzedawać walutę - niezrealizowane pomysły i pragnienia
  kupować walutę – zmiany, które pojawią się w twoim życiu mogą być dłuższym procesem
  rabować – zastój w interesach
  pracować w nim – stawiasz sobie zbyt wygórowane wymagania
  posiadać go – zaprowadzisz ład tam, gdzie daje się we znaki chaos i zamieszanie.