Sennik Jeniec

    poczucie uwięzienia (w karierze, związku, w życiu w ogóle) lub odmowa uznania czegoś,