Jeniec

    poczucie uwięzienia (w karierze, związku, w życiu w ogóle) lub odmowa uznania czegoś,

Zobacz także:

  • Ciało
  • Zwłoki
  • Demon