Jeniec

    poczucie uwięzienia (w karierze, związku, w życiu w ogóle) lub odmowa uznania czegoś,

Zobacz także:

  • Piegi
  • Strach
  • Szuflada