Jedwab

    Luksus, smukłość i miękkość. Sen symbolizujący prestiż i środki do życia