Sennik Jądro

    Symbol energii i mocy oraz płodności i popędu seksualnego.
    ujrzeć – we śnie mężczyzn – oznacza lękanie się o swoją sprawność seksualną
    ujrzeć – we śnie kobiet – wykonanie pewnego zadania będzie kosztowało cię sporo nerwów i stresu
    jądro komórkowe – ruszysz jak burza z nowymi pomysłami.