Inkwizycja

    brać udział - poczucie winy, być może niepotrzebnie wracasz wciąż do przeszłości, teraz nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość,

Zobacz także:

  • Kij
  • Atłas
  • Ster