Inicjator

    wykaż się większa czujnością,

Zobacz także:

  • Bieg
  • Gad
  • Truskawki