Sennik Inicjator

    wykaż się większa czujnością,

Zobacz także:

  • Wędka
  • Nożyce
  • Banda