Inicjator

    wykaż się większa czujnością,

Zobacz także:

  • Korba
  • Tamburyno
  • Zgon