Sennik Inflacja

    śnić o jej wzroście – zyski
    śnić o jej spadku – znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia
    przeżyć ją – jesteś zdany na porażkę.

Zobacz także:

  • Karnet
  • Poniżać
  • Letarg