Indie

    być w Indiach - pragniesz wznieść się ponad jakieś problemy oraz przezwyciężyć trudności życiowe
    zobaczyć Indie - chcesz zmienić bądź inaczej ukierunkować oczekiwania innych.

Zobacz także:

  • Kuna
  • Grzbiet
  • Dziewica