Sennik Hostia

    Żyjesz zgodnie ze swoim sumieniem.
    ujrzeć ją – osiągniesz wewnętrzny spokój
    przyjmować ją – radość i szczęście.

Zobacz także:

  • Docent
  • Pług
  • Obawa