Sennik Hektar

    poukładasz wszystkie elementy w jedną całość i zbliżysz się do osiągnięcia swojego celu,