Sennik Haczyk

    zobaczyć - zostanie przyłapanym na jakimś oszustwie lub krętactwie, alternatywnie sen symbolizuje korzyści materialne,
    złapać coś nim - musisz zaakceptować jakieś własne cechy, sen może odnosić się także do kwestii miłości lub własnej intymności,