Sennik Gzyms

    ozdobny - oznacza smutek
    spadający - Twoje plany nie zostaną urzeczywistnione,

Zobacz także:

  • Kołek
  • Szajka
  • Poświata