Sennik Guma

    oznacza zdolności adaptacyjne i wszechstronność,
    symbolizuje problemy, które mają tendencję to powracania lub mają bardzo delikatną naturę,