Sennik Gróz

    oznacza niechciane lub odrzucone aspekty twojej osobowości,
    może świadczyć również o autodestrukcyjnych zachowaniach lub, że pewna część Twojego życia ulega rozpadowi,