Gmina

    poczucie przynależności np. do rodziny,

Zobacz także:

  • Plecy
  • Szpilka
  • Dobro