Sennik Glizda

    ujrzeć – zachwiane relacje
    mieć w układzie pokarmowym – pochopne reakcje mogą ci zaszkodzić.

Zobacz także:

  • Wieloryb
  • Surdut
  • Cel