Sennik Glizda

    ujrzeć – zachwiane relacje
    mieć w układzie pokarmowym – pochopne reakcje mogą ci zaszkodzić.