Sennik Glizda

    ujrzeć – zachwiane relacje
    mieć w układzie pokarmowym – pochopne reakcje mogą ci zaszkodzić.

Zobacz także:

  • Ser
  • Strzykawka
  • Kominek