Sennik Glina

  Sen o glinie oznacza daremne wysiłki i starania.
  zobaczyć glinę - dzięki swej kreatywności i mozolnej pracy osiągniesz swoje cele; musisz sprecyzować tylko pewne plany na przyszłość
  lepić coś z gliny - posiadasz zdolności manipulowania innymi na własną korzyść
  być ubrudzonym gliną - twoje plany nie powiodą się
  być garncarzem - staniesz wobec nowych wyzwań i trudnych zadań
  zobaczyć gliniane naczynie - jesteś oddany swym ideałom
  lepić dom z gliny - powiększenie rodziny lub zmiany w gospodarstwie domowym.