Sennik Fraszka

    zobaczyć - sen pokazuje jak wiele elementów tworzy życie, jest przypomnieniem, że Twoja osobowość ma głębię,
    czytać - znajdziesz się w kłopotliwe] sytuacji,