Sennik Firma

    Sen o własnej osobowości
    musisz przedłożyć pracę nad przyjemności,
    mieć lub widzieć - oznacza zagadnienia i problemy, z którymi zmagasz się w codziennym życiu, alternatywnie sen jest nawołaniem, że musisz zacząć radzić sobie w życiu,