Finansista

    zapowiedź lepszej sytuacji ekonomicznej,