Sennik Figura

    ujrzeć figurę - niejasności w jakimś aspekcie życia.