Sennik Fanatyk

    jeżeli ulegniesz namowie innych, to poniesiesz straty,

Zobacz także:

  • Bal
  • Cyrkiel
  • Spisek