Sennik Fanatyk

    jeżeli ulegniesz namowie innych, to poniesiesz straty,

Zobacz także:

  • Kabel
  • Pierogi
  • Przelew