Energetyka

    zapowiedź wydarzeń o ważnym znaczeniu,

Zobacz także:

  • Lista
  • Wichura
  • Obmowa