Eliksir

    poczucie upływającego czasu lub przeżywanie procesu starzenia się,

Zobacz także:

  • Głos
  • Rękaw
  • Trakt