Sennik Ekspedient

    zobaczyć - dokonujesz ponownej oceny swojego życia i tego, co już zostało osiągnięte, sen może także oznaczać wyplątanie się w jakąś sytuację lub znajomość,