Sennik Ekran

  wyświetlać - oczekuj optymistycznych wieści
  pusty ekran - brak osiągnięć bądź dystans do problemów,
  oglądać na nim film - będzie towarzyszyć Ci optymizm
  oglądać - czujesz się wykluczona/y z jakiejś sytuacji bądź relacji
  duży - nie patrz wstecz
  w kinie - złapiesz dystans do obecnych problemów.

Zobacz także:

 • Kafejka
 • Taczka
 • Bakteria