Sennik Egipt

    Sen o Egipcie jest symbolem własnej duchowości i emocji. Jest wyrazem obaw na temat tego, że czasem w życiu mogłoby być prościej,