Sennik Dyrektor generalny

    Sen świadczy o twoich wielkich ambicjach, postawiłeś przed sobą wysokie cele i krok po kroku pragniesz je zrealizować.
    być dyrektorem generalnym – szansa na lepszą posadę, awans
    ujrzeć dyrektora generalnego – zaangażujesz się w sprawy materialne
    rozmawiać z dyrektorem generalnym – dzięki własnej kreatywności odniesiesz sukces
    prowadzić interesy z dyrektorem generalnym – przed tobą trudne zadanie do wykonania.