Dygnitarz

    brak uwagi, rozchwianie

Zobacz także:

  • Topielec
  • Cebula
  • Lament