Dupa

  Symbol seksualny oznaczający niedojrzałe doświadczenia i decyzje.
  własny – zniesławienie
  mężczyzny – bolączki
  kobiety – nowe wiadomości
  dziecka – oswobodzisz się od trosk i problemów.

Zobacz także:

 • Firma
 • Estrada
 • Rosnąć