Sennik Dupa

    Symbol seksualny oznaczający niedojrzałe doświadczenia i decyzje.
    własny – zniesławienie
    mężczyzny – bolączki
    kobiety – nowe wiadomości
    dziecka – oswobodzisz się od trosk i problemów.