Sennik Drużba

    Symbolizuje dobre uczynki.
    być drużbą - utrata posady; alternatywnie sen wskazuje na istotny punkt jakichś wydarzeń
    ujrzeć drużbę - sukces i szczęście.

Zobacz także:

  • Szwaczka
  • Topór
  • Bractwo