Sennik Dowcip

    mówić - czujesz, że inni nie traktują Cię poważnie i w rezultacie jesteś tym sfrustrowana/y.
    usłyszeć - robisz coś, co według Ciebie jest bezsensowne lub śmieszne. Sen służy złagodzeniu napięcia, z którym się zmagasz,